Kurs i Drammen

Livsstyrketrening med mindfulness på Landfalløya høsten 2016

 

Livsstyrketrening er et helsefremmende tiltak i gruppe som har fokus på ressurser o gmuligheter fremfor symptomer og plager, med oppmerksomt nærvær og anerkjennelse som viktigste forutsetning for endring. Det er en tilnærming med helhetlig fokus som bidrar til økt bevisstgjøring om sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og livssituasjon.

 

Hensikten er økt selvforståelse, noe som kan bidra til bedre helse.

 

Ofte finnes det ikke en årsak til plagene. Tvert imot, kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i menneskets liv, en ubalanse som kanskje har vart over tid. Kroppen har kanskje sagt fra «lenge» men fordi de fleste av oss ikke er vant til å lyttetil kroppen, så fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

 

Livsstyrketrening er for deg som har langvarige sammensatte helseplager, eller er i en livssituasjon du ønsker å gjøre noe med. Hvordan disse plagene/sykdommene/livssituasjonene påvirker hver og en av dere er individuelt og avhengig av mange faktorer som på ulikt vis påvirker hverandre. Dette er noe av det dere inviteres til å utforske og gjøre oppdagelser om på dette kurset.

 

Hver kurs samling vil ha et livstema:

 

Samling 1
Oppmerksomt nærvær.

 

Samling 2
Verdier, hva er viktig for meg?

 

Samling 3
Stress, hvordan påvirker det oss og hvordan takler vi det?

 

Samling 4
Hva gir og hva tar energi?

 

Samling 5
Hva trenger jeg, om å kjenne egne grenser.

 

Hvem passer kurset for:
Mennesker med sammensatte plager.

Ikke diagnosebasert.

 

Kurssted:
2.etasje, Landfalløya legesenter i Drammen.

 

Deltakere:
Maks 5 deltakere pr gruppe

 

Kurstid:
Oppstart januar 2016, kl 18-20. Det er rullerende opptak hele året. 

 

Antall ganger:
5 tirsdager

 

Pris:
kr 1500,-

 

Kursledere:
Kurset har 2 ledere med helse- og sosial faglig bakgrunn

 

Kurslederne er:
Monica Slinning, spesialfysioterapeut med videreutdanning i Livsstyrketrening med mindfulness.

Jahn Gustav Johansen, psykomotorisk fysioterapeut med master i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

 

Påmelding:
Monica Slinning, tlf 91782601 eller Jahn Gustav Johansen, tlf 93045547

Preform Administrasjon