Jorun Kvithyll

Utdannet og yrkeserfaring: vernepleier, studieveieler/lærer i helsefag (PPU), Naturmedisinsk muskelterapi (energimedisin, kraniosaktralterapi, massasje)

Tlf: 98655863
E-post: jorun@jaklinikken.no

Rull til toppen