Miranda Tryggeset

Har jobba som miljøterapeut i Bufetat i 10 år. Har utdanning innen idrett og friluftsliv, eit år med Kunst og håndverk, i tillegg, yogalærarutdanning. Har kurs innen rus, sinnekontroll, foreldreveiledning og vold og overgrep i nære relasjoner.

Tlf: 97005856
E-post: miranda.tryggeset@gmail.com

Skroll til toppen