Begrepet ”livsstyrketrening” registrert som varemerke

Begrepet ”livsstyrketrening” er registrert som varemerke fra mars 2014. Det er bare de som har gjennomført og bestått videreutdanningen ved Diakonhjemmet høgskole som har anledning til å kalle seg ”livsstyrketrener” og til å lede kurs i livsstyrketrening. Registreringen innebærer at begrepet er juridisk beskyttet. Eventuelt bruk av begrepet av noen som ikke har gjennomført og bestått videreutdanningen kan forfølges juridisk.

Styret i Forum for livsstyrketrening v/ Eldri Steen