Nina Merete Holt

Ansatt i Horten kommune, Enhet rus og psykisk helse. Vi tilbyr gratis kurs til kommunens innbyggere to ganger pr år, vår og høst.

Tlf: 40623313
E-post: nina.m.holt@gmail.com

Skroll til toppen