Bli medlem

Har du tatt videreutdanning i Livsstyrketrening, kan du bli medlem av vårt Forum.

Du må registrere deg som medlem og innbetale medlemskontigenten på kr 250,- til vår konto: 1503 2139717 for å få
tilgang til vår medlemsside. Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår. 

HUSK at du må registrere deg for å komme inn på medlemssiden.   

Gå inn på medlemssiden helt øverst på siden, her kan du registrere deg. 

 

Hvem kan bli medlem? Alle som har tatt videreutdanningen i Livsstyrketrening kan bli medlemmer av forumet. Medlemskap forutsetter innbetalt medlemskontingent.

Medlemsfordeler Medlemmer får tilgang til medlemsområdet på forumets nettside. Her ligger til enhver tid siste versjon av «Program for kurs i Livsstyrketrening». Det fins også tips om litteratur og andre ressurser, samt øvelser og materiell til bruk ved oppstart og gjennomføring av egne kurs i livsstyrketrening. På nettsiden kan medlemmene også annonsere egne kurs. 

Forumet sender 3-4 ganger per år ut medlemsbrev med informasjon om hva som skjer i forumet, tips om konferanser og kurs, litteraturtips etc.

Forumet arrangerer årlige seminarer, der medlemmer får en redusert påmeldingsavgift. Seminarene er en arena for å videreutvikle seg som livsstyrketrener, og samtidig etablere nettverk med andre livsstyrketrenere. 

Forum for livsstyrketrening har utviklet en egen logo som medlemmer kan benytte f. eks. når de annonserer egne kurs.