Aktiviteter

Velkommen til Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker

Velkommen til Livsstyrketreningsseminar 2020!

Neste års seminar for Livsstyrketrenere holdes på Ris menighetshus i Oslo 5. - 7. mars. Sett gjerne av datoene allerede nå! Tema denne gangen er "Våre egenskaper som livsstyrketrenere". Med utgangspunkt i "Sterke og svake sider" i kompendiet, holdningene i oppmerksomt nærvær og selvmedfølelse som tema, vil gi mulighet til å erfare og utvikle våre ressurser som livsstyrketrenere. Øvelsene vil som tidligere bli ledet av våre erfarne lærere på utdanningen. Programmet finner du nederst på siden og kan lastes ned. Du kan melde deg på i skjemaet under. VELKOMMEN!