Kurs i Livsstyrketrening

Kurs i Livsstyrketrening i Innlandet

Vi holder kurs 1-2x pr år (avhenger av søkermengde), primært i september og februar. Kurset strekker seg over 4 uker. Du vil få en egen koordinator, samt oppfølging av andre faggrupper etter behov (fysioterapeut, lege mm). Det legges opp til 2 dagssamlinger ila uken.

De andre dagene kan du delta i andre fellesaktiviteter på huset (basseng, treningsgrupper, gymsal, utegrupper), samt ha individuell fysioterapi. Innhold i samlingene. Et informasjonsmøte

Samling 1: Tema: Hvis kroppen kunne snakke.
Samling 2: Tema: Hvem er jeg?
Samling 3: Tema: Verdier – hva er viktig for meg?
Samling 4: Tema: Hva trenger jeg? – om å sette grenser.
Samling 5: Tema: Valgfritt (eks sorg/glede/sinne/skam)
Samling 6: Tema: Ressurser, muligheter og valg.

Uttalelser fra tidligere deltagere: «Jeg kan se mer nyansert på tilværelsen» «Jeg ser at jeg fortsatt har mange ressurser. Jeg ikke lengre er en person med bare smerter» «Jeg er i stand til å ta tak på nytt» «Jeg har opplevd tilstedeværelse, har klart å stoppe opp og kjenne etter, opplevd trygghet»

Hvordan søke hit? Oppholdet søkes via primærlege eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Veiledere/kontaktpersoner Det er plass til inntil 12 stk i hver gruppe. Gruppens to veiledere har begge videreutdanning i Livsstyrketrening og har veiledet grupper siden 2008.

Tidspunkt for kurs: se vår nettside www.skogli.no.
Vil du ringe oss:
Nina Almås
Tlf 41463142 eller
Ida Korsvold
Tlf 61249128

Tab Content

Kurs i Livsstyrketrening i Rogaland, Stavanger, Sandnes og Jæren
Livsstyrketrening er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.
Gjennom ulike læringsmetoder jobber vi med bevisstgjøring av:

•Tanker, følelser og kroppsreaksjoner
•Vaner og mønstre i hverdagen
•Dine ressurser og muligheter

Tema du får veiledning i omhandler ulike livstema som kan være aktuelle for oss alle:
•Hvis kroppen kunne snakke.
•Hvem er jeg?
•Verdier – hva er viktig for meg?
•Hva trenger jeg? – Om å sette egne grenser
•Hva er mine sterke – svake sider?
•Glede
•Dårlig samvittighet
•Sinne
•Ressurser, muligheter, valg
•Avslutning – veien videre

Du vil også lære oppmerksomhets- og avspenningsøvelser.

Kroppens tale er tydelig, men overdøves ofte av stemmer som sier at vi må, bør og skal. Kroppen må derfor rope stadig høyere for at vi skal lytte. For mange gir det seg utslag i smerter, uro eller nedstemthet. Plagene kan bli langvarige, og noen ganger er plagene mange og sammensatte. Vi kan lære oss å lytte til kroppens signaler og ta dem på alvor før plagene setter seg fast.

Har du spørsmål, eller lurer på om dette kan være noe for deg.

Kontaktinformasjon: Borghild Aa.Myhre, spesialfysioterapeut og veileder med videreutdanning i Livsstyrketrening, Fysio-Pilates og Mindfulness. Tlf: 952 28 452

Kurs i Livsstyrketrening i Rogaland

KURS I LIVSSTYRKETRENING MED OPPSTART 17.09.19
Informasjonsmøte: 03.09.19 kl 10-12.
Kurset går over 10 ganger, 4,5 timer hver gang fra kl 10.30-15.00.

Sted: Klepp Frisklivssentral, Sirkelen på Klepp, Olav Hålands veg 8, 4352 Klepp.
Egenandel: 1000kr.

Kursholdere:
Borghild Aa.Myhre, spesialfysioterapeut og Livsstyrketrener, tlf 95 22 84 52
Åsne Gro Sandvik, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og Livsstyrketrener, tlf 90 59 31 35
For spørsmål eller påmelding, kontakt en av kursholderene.
For mer informasjon, se link til brosjyre:

BROSJYRE

Tab Content

Kurs i Livsstyrketrening kurs i Sandefjord

Livsstyrketrening er satt sammen av livstemaer som henger sammen og bygger på hverandre. Temaene har fokus på å styrke selvfølelsen og øke bevisstheten om hva som er viktig for meg i livet. Hva trenger jeg? Sterke og svake sider, hva er viktig for meg? Vi har om samvittighet, sorg og sinne, glede, skyld og skam. Et gjennomgående tema er ressurser, muligheter og valg. Vi benytter forskjellige metoder for å øke din bevissthet, litt bevegelser og oppmeyksomhetsovelser. Mindfulness., trene på å være tilstede her og nå. Vi har ti samlinger, fire timer hver gang med gode pauser. Livsstyrketrening er for personer bosatt i Sandefjord kommune. Påmelding og mer informasjon til Lærings- og Mestringssenteret tlf 409 16 068 eller lms@sandefjord.kommune.no Livsstyrketrener Karin Rød kan kontaktes tlf 97160437

Kurs i Livsstyrketrening i Sarpsborg

Vi arrangerer kurs i Livsstyrketrening med oppstart onsdag 29. august 2018 klokka 18 på Villa Hjerterom.

Se www.livsstyrken.no eller www.facebook.com/livsstyrken for mer informasjon.

Kurset går over 8 onsdager fra kl 18 til 21 og koster 2100,-.

Kurset arrangeres i privat regi og er åpent for alle. Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@livsstyrken.no. Velkommen! Hilsen Miriam & Therese

Kurs i Livsstyrketrening i Førde

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

Kvar samling innheld tema som er relevant for forholdet mellom arbeidsliv og det å leve med ein utfordrande livssituasjon og/eller kronisk sjukdom. Målgruppe: Tilbodet er spesielt for deg som er heilt eller delvis sjukemeld eller står i fare for å bli det.

Målgruppa er menneske med samasette plagar knytt til muskel- og skjelettlidingar, stressreaksjonar, utbrenning og lettare depresjonar. Programmet går over 10 samlingar med eit obligatorisk informasjonsmøte på førehand. Vi arrangerer 4 kurs i året og du treng tilvising frå lege for å delta.

For meir informasjon om kurset kan du kontakte: Lærings- og meistringssenteret, Nina eller Camilla: 57 75 10 01 / 41 53 05 49.
For å lese mer, klikk på knappen nedenfor.

Kurs i Livsstyrketrening i Bærum

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Temaene for samlingene er:

 • Hvis kroppen kunne snakke,
 • Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 • Sterke og svake sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
  Ressurser, muligheter og valg
 • Avslutning og veien videre

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Brosjyre kurs i livsstyrketrening
Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Kursavgift er 1700,- kroner.

Camilla Finckenhagen
camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no
Telefon: 90834708

Rull til toppen