Kurs i Livsstyrketrening

 
Livsstyrketreningskurs i Arendal og omegn:

For deg som ønsker å fornye tilliten til egen kapasitet og til livets muligheter. 

Sted: Arendal sentrum
Kursholdere: 
Kristine Norberg (les mer og finn kontaktinformasjon her)
Cecilie B. Holm (les mer og finn kontaktinformasjon her)

Du kan finne mer informasjon og melde deg på via livsstyrke.com, eller kontakte oss på e-post: 
kristine@livsstyrke.com eller cecilie@livsstyrke.com. 

Annet
Nettbasert kurs er under utvikling.
Vi skreddersyr gjerne kurs til din bedrift.

Livsstyrketreningskurs på Revmatismesykehuset i Lillehammer.

Vi holder kontinuerlig kurs i Livsstyrketrening.

Har du revmatisk sykdom og utfordringer i hverdagen?

Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker med langvarige helseutfordringer, som f.eks. smerter i kroppen, utmattethet, livsstress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet.

Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke enten er fysiske eller psykiske. Livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et utrykk for en ubalanse i livet. Kanskje har plagene vart over tid.  «Kanskje har kroppen forsøkt å si ifra lenge». Mange av oss er ikke vant til å lytte til kroppen, og fortsetter å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

På kurset trener du på oppmerksomt nærvær (mindfullness), du observerer tanker, følelser og reaksjoner i kroppen, og ser på sammenhengen mellom dette og din livssituasjon. Deltakerne jobber sammen som en gruppe, noe som for de fleste oppleves som verdifullt og støttende i egen prosess.

Kurset vil hjelpe deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser.  Målet er å bli mer bevisst din egen livssituasjon, på hva som er viktig for deg og hvilke ressurser, muligheter og valg du har i deg.

Gruppa består av 8-12 deltakere og 2 veiledere.

Veilederne er helsepersonell med videreutdanning i Livsstyrketrening og har lang erfaring med veiledning i grupper.

Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere, etterfulgt av 10 samlinger på 4 timer.

Samlingene er fredager, fra kl. 10.00-14.00, annenhver uke. Pris er x 1 egenandelstakst.

Temaene er:

-Hvis kroppen kunne snakke.

-Hvem er jeg? Selvbilde.

-Verdier – hva er viktig for meg?

-Hva gir og hva tar energi?

– Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser.

-Dårlig samvittighet.

-Glede.

-Sinne

-Sorg, eventuelt andre temaer ved behov.

-Ressurser, muligheter og valg.

-Avslutning og veien videre.

Hvordan søke Livsstyrketreningskurs på Revmatismesykehuset?

Kurset søkes via fastlege, revmatolog eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Tidspunkt for kurs: Se vår nettside www.revmatismesykehuset.no

Ta gjerne kontakt med Anne Svarstad, tlf. 40025944, eller send mail: anne.svarstad@revmatismesykehuset.no

Kurs i Livsstyrketrening i Innlandet

Vi holder kurs 1-2x pr år (avhenger av søkermengde), primært i september og februar. Kurset strekker seg over 4 uker. Du vil få en egen koordinator, samt oppfølging av andre faggrupper etter behov (fysioterapeut, lege mm). Det legges opp til 2 dagssamlinger ila uken.

De andre dagene kan du delta i andre fellesaktiviteter på huset (basseng, treningsgrupper, gymsal, utegrupper), samt ha individuell fysioterapi. Innhold i samlingene. Et informasjonsmøte

Samling 1: Tema: Hvis kroppen kunne snakke.
Samling 2: Tema: Hvem er jeg?
Samling 3: Tema: Verdier – hva er viktig for meg?
Samling 4: Tema: Hva trenger jeg? – om å sette grenser.
Samling 5: Tema: Valgfritt (eks sorg/glede/sinne/skam)
Samling 6: Tema: Ressurser, muligheter og valg.

Uttalelser fra tidligere deltagere: «Jeg kan se mer nyansert på tilværelsen» «Jeg ser at jeg fortsatt har mange ressurser. Jeg ikke lengre er en person med bare smerter» «Jeg er i stand til å ta tak på nytt» «Jeg har opplevd tilstedeværelse, har klart å stoppe opp og kjenne etter, opplevd trygghet»

Hvordan søke hit? Oppholdet søkes via primærlege eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Veiledere/kontaktpersoner Det er plass til inntil 12 stk i hver gruppe. Gruppens to veiledere har begge videreutdanning i Livsstyrketrening og har veiledet grupper siden 2008.

Tidspunkt for kurs: se vår nettside www.skogli.no.
Vil du ringe oss:
Nina Almås
Tlf 41463142 eller
Ida Korsvold
Tlf 61249128

Tab Content
Kurs i Livsstyrketrening i Oslo 

Livsstyrketrening med Livsstyrkehuset AS
– For privatpersoner og bedrifter i Oslo og omegn.

For bedrifter
Vi tilbyr tilpassede Livsstyrketreningskurs og veiledning for bedrifter
som ønsker å
– ivareta sine ansatte og som ønsker ansatte som ivaretar seg
selv.
– redusere sykefraværet.
– oppnå et inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø.
– styrke de ansattes opplevelse av økt arbeidsevne, både i
forhold til psykiske og fysiske krav i jobben, bedre opplevd helse og
søvnkvalitet og en bedre evne til å håndtere stress.

Vi i Livsstyrkehuset as leverer dokumenterte tiltak for bedrifter som
ønsker et lavere sykefravær og et helsefremmende og verdidrevet
arbeidsmiljø.

Det er dokumentert at kurs i Livsstyrketrening på arbeidsplassen kan
bedre opplevd helse og arbeids- og mestringsevne hos de ansatte.
Livsstyrketrening bidrar til å forebygge og redusere sykefravær
gjennom bevisstgjøring i forhold til egen selvforståelse, behov og
verdier, ressurser og muligheter.

Økt livsstyrke bidrar til tydelige og motiverte ansatte. Den ansatte
vil øke sin relasjonskompetanse gjennom større forståelse av seg selv
og andre og bedre evne til å se sin egen innvirkning på
arbeidsmiljøet. «Produktiviteten» på arbeidsplassen vil kunne øke
på en bærekraftig måte og bidra til stabilitet.

Livsstyrketrening er en helhetlig, dyptgående metode og prosess som
tilrettelegger for varige endringer av inngrodde mønstre til mer
hensiktsmessig måter å møte seg selv, andre og utfordringer på. Det
kan derfor ikke beskrives som et kvick fix kurs med kort varighet.
Endringsprosesser krever tid hvis de skal ha effekt.

Varighet kan allikevel tilpasses bedriftens behov og rammer, men vil
normalt være fra 24-40 timer fordelt over flere ganger med noen dagers
mellomrom for bevisstgjøring og trening ut i
arbeidshverdagen/hverdagen.

Se gjerne vår nettside www.livsstyrkehuset.no

Velkommen til å ta kontakt med oss i Livsstyrkehuset!
Mvh
Iren Folkem, 99290575 og Marianne Iversen Mejia, 95841050
Livsstyrkehuset as
post@livsstyrkehuset.no

For privatpersoner
Iren og Marianne i Livsstyrkehuset tilbyr kurs i Livsstyrketrening for
privatpersoner.

Livsstyrketrening as bidrar til å opprettholde og fremme helhetlig
helse og livsstyrke slik at hver enkelt kan stå stødigere i eget liv
med de utfordringer som måtte komme.
Gjennom Livsstyrketrening inviteres den enkelte til å utforske og bli
bevisst sammenhenger mellom egne følelser, behov, tanker, kroppslige
reaksjoner og arbeids/skole– og livssituasjon.

Livsstyrketrening øker opplevelsen av mening og åpner opp for flere
valgmuligheter og økt livsmestring. Oppdagelsene som gjøres forankres
ikke bare mentalt, men også kroppslig gjennom øvelse på å registrere
og kjenne etter. Alle trenger å kjenne, forstå og akseptere følelsene
sine. Følelsene varsler om behov/om noe vi trenger, de gir motivasjon
og opplevelse av mening med livet.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe noe som for de fleste
oppleves som verdifullt og støttende i egen prosess.

Temaene for samlingene er eksempelvis:
· Hvis kroppen kunne snakke,
· Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
· Verdier – hva er viktig for meg?
· Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
· «Sterke» og «svake» sider
· Glede
· Dårlig samvittighet
· Sinne, Ressurser, muligheter og valg
· Avslutning og veien videre

Kursene foregår normalt i grupper og finner sted 8-10 ganger 3,5-4
timer hver gang. Ukentlig eller annenhver uke.

Ta kontakt med Iren og Marianne i Livsstyrkehuset hvis du er nysgjerrig
eller kjenner at dette kanskje kan være noe for deg. Mer informasjon om
fremtidige kurs får du ved å ringe Iren på 94097529 eller Marianne
på 95841050 eller sende oss en mail på post@livsstyrkehuset.no

Se også www.livsstyrkehuset.no for mer informasjon.

 
 

Kurs i Livsstyrketrening i Rogaland
Frisklivssentralen i Klepp og Sola holder kurs i Livsstyrketrening 4 ganger årlig, med oppstart februar og september.

Det går to kurs parallelt, tirsdager og torsdager. Varighet: 10 ganger fra kl. 09.30-14.00. Vi har en oppfølgingssamling 6 måneder etter endt kurs. Pris: 1000kr.

Alle interesserte inviteres til informasjonsmøte ca. 14 dager før kursstart.

For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt:

https://www.sola.kommune.no/frisklivssentralen/ http://www.frisklivjæren.no/kurstilbud/livsstyrketrening/

Tab Content

Kurs i Livsstyrketrening kurs i Sandefjord

Livsstyrketrening er satt sammen av livstemaer som henger sammen og bygger på hverandre. Temaene har fokus på å styrke selvfølelsen og øke bevisstheten om hva som er viktig for meg i livet. Hva trenger jeg? Sterke og svake sider, hva er viktig for meg? Vi har om samvittighet, sorg og sinne, glede, skyld og skam. Et gjennomgående tema er ressurser, muligheter og valg. Vi benytter forskjellige metoder for å øke din bevissthet, litt bevegelser og oppmeyksomhetsovelser. Mindfulness., trene på å være tilstede her og nå. Vi har ti samlinger, fire timer hver gang med gode pauser. Livsstyrketrening er for personer bosatt i Sandefjord kommune. Påmelding og mer informasjon til Lærings- og Mestringssenteret tlf 409 16 068 eller lms@sandefjord.kommune.no Livsstyrketrener Karin Rød kan kontaktes tlf 97160437

Kurs i Livsstyrketrening i Sarpsborg

Vi arrangerer kurs i Livsstyrketrening med oppstart onsdag 29. august 2018 klokka 18 på Villa Hjerterom.

Se www.livsstyrken.no eller www.facebook.com/livsstyrken for mer informasjon.

Kurset går over 8 onsdager fra kl 18 til 21 og koster 2100,-.

Kurset arrangeres i privat regi og er åpent for alle. Ta gjerne kontakt med oss på kontakt@livsstyrken.no. Velkommen! Hilsen Miriam & Therese

Kurs i Livsstyrketrening i Førde

Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening der målet er betre helse, auka livsmot og meistring.

Kvar samling innheld tema som er relevant for forholdet mellom arbeidsliv og det å leve med ein utfordrande livssituasjon og/eller kronisk sjukdom. Målgruppe: Tilbodet er spesielt for deg som er heilt eller delvis sjukemeld eller står i fare for å bli det.

Målgruppa er menneske med samasette plagar knytt til muskel- og skjelettlidingar, stressreaksjonar, utbrenning og lettare depresjonar. Programmet går over 10 samlingar med eit obligatorisk informasjonsmøte på førehand. Vi arrangerer 4 kurs i året og du treng tilvising frå lege for å delta.

For meir informasjon om kurset kan du kontakte: Lærings- og meistringssenteret, Nina eller Camilla: 57 75 10 01 / 41 53 05 49.
For å lese mer, klikk på knappen nedenfor.

Kurs i Livsstyrketrening i Bærum

Kurs i Livsstyrketrening er et kurs som kan være nyttig for alle, men retter seg særlig mot mennesker som opplever langvarige helseutfordringer, som for eksempel smerter i kroppen, stress, indre uro, dårlig selvbilde eller følelse av økt sårbarhet. Livsstyrketrening bygger på en forståelse om at helseutfordringer ikke er enten fysiske eller psykiske. Hvordan jeg lever mitt liv i møte med hverdagens utfordringer og valg, bærer jeg med meg; livet setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Kroppslige plager kan være et uttrykk for en ubalanse i livet mitt, og kanskje har ubalansen vart over tid. Kroppen har kanskje «sagt fra» lenge, men fordi de fleste av oss ikke er vant til det å lytte til kroppen, fortsetter vi å utsette kroppen for en livsstil den ikke tåler.

I kurset gis du mulighet til å øke bevisstheten på dine vaner og mønstre i hverdagen. Gjennom bl.a trening i oppmerksomhet nærvær (mindfulness) vil du kunne oppdage sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Det hjelper deg til å møte ulike utfordringer med økt motstandskraft og styrke, og til å ha tillit til dine egne ressurser. Det er også et mål at du blir mer bevisst på din egen livssituasjon, hva som er viktig for deg, og hvilke ressurser, muligheter og valg du har.

På kurset jobber deltakerne sammen i en gruppe. Det å dele tanker og erfaringer med andre mennesker som lytter uten å komme med råd, oppleves for mange som verdifullt.

Temaene for samlingene er:

 • Hvis kroppen kunne snakke,
 • Hvem er jeg? – med fokus på ressurser og muligheter
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg? – om å sette egne grenser
 • Sterke og svake sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
  Ressurser, muligheter og valg
 • Avslutning og veien videre

Vil du vite mer om kurset før du melder deg på? Vi holder et informasjonsmøte for påmeldte deltakere og for de som lurer på om kurset kan være noe for dem. Alle interesserte er velkomne! Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller ønsker informasjon om dato for oppstart av neste kurs og for informasjonsmøtet.

Brosjyre kurs i livsstyrketrening
Kurset går over 10 tirsdager og strekker seg over ca. 3 mnd. Hver kursøkt varer i 4,5 timer.

Kursavgift er 1700,- kroner.

Camilla Finckenhagen
camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no
Telefon: 90834708

Rull til toppen