Digitale kurs i Livsstyrketrening

Vi holder online-kurs i livsstyrketrening april til juni 2021.

Kurset går over åtte samlinger på tre timer og er lagt til kveldstid på hverdager for å gjøre det mulig for personer i vanlig jobb å delta.

Alle samlingene finner sted kl 18-21 på de følgende dagene:

1. Tirsdag 20. april
2. Onsdag 28. april
3. Torsdag 6. mai
4. Tirsdag 11. mai
5. Onsdag 19. mai
6. Tirsdag 1. juni
7. Tirsdag 8. juni
8. Torsdag 17. juni
Det vil også bli en 9. oppsummerende samling i november.

Se mer informasjon på vår nettside: https://kom-hjem.no/livsstyrketrening-intensiv-varen-2021-online/
og https://www.facebook.com/events/480575556474924

Rull til toppen