Om kurs i Livsstyrketrening

På samlingene lærer deltakerne oppmerksomt nærvær (mindfulness) og hvordan egne tanker, følelser og kroppslige reaksjoner henger sammen. Hver samling har et hovedtema som f. eks:

 • Hvis kroppen kunne snakke…..
 • Hvem er jeg? Selvoppfatning/selvbilde i forhold til ressurser og muligheter
 • Verdier – hva er viktig for meg?
 • Hva trenger jeg? Om å sette grenser
 • ”Sterke” og ”svake” sider
 • Glede
 • Dårlig samvittighet
 • Sinne
 • Sorg
 • Skam
 • Ressurser, muligheter og valg

Kurset gir muligheter til å øke bevisstheten på vaner og mønstre i hverdagen og sammenhenger mellom tanker, følelser, kropp og hvordan dette påvirker livssituasjonen. Deltakelse på kurset fordrer egenarbeid mellom samlingene. Egenarbeidet består av å lytte til ulike oppmerksomhetsøvelser på CD og å trene på å overføre evt. oppdagelser fra kurset til egen hverdag.
Å arbeide med de ulike livstemaene som kurset består av kan både være inspirerende, sårbart og gi overraskelser. Vanlig sitat fra tidligere kursdeltakere er: 

”Jeg visste ikke at den dårlige samvittigheten min tok så stor plass”

Jeg merker jo at jeg stresser like mye nå som jeg egentlig har god tid fordi jeg er sykemeldt”.

”Det er så godt å vite at jeg ikke er alene om plagene mine”.

 Betydningen av å arbeide med temaene i gruppe er sentralt. Resultater fra forskning på deltakelse i Livsstyrketreningsgruppe viser at gruppedeltakerne betyr mye for hverandre. Gjennom å lytte og lære av hverandre oppstår ofte et fellesskap som kan få stor betydning for den enkelte. Ved å dele opplevelser og erfaringer med hverandre oppdager deltakerne både likheter og forskjeller som kan gi påfyll i hverdagen. 

Skroll til toppen