Foto: Lars Verket

Videreutdanning i Livsstyrketrening

Har du lyst til å dyktiggjøre deg som veileder for grupper og enkeltpersoner? Vil du utforske sider ved deg selv og finne ut hva som er viktig for deg? Videreutdanning i Livsstyrketrening gir deg en teoretisk forståelse for og trening i oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjons- og veiledningsmetoder.
Videreutdanningen ledes av Heidi A. Zangi, Borghild Aarskog Myhre og Tone Ringdal.
Heidi A. Zangi

Heidi A. Zangi

Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Tidligere har hun gjennomført utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese ved Meta-senter i Kristiansand. Hun har ledet flere kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Heidi jobber nå som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus og som førsteamanuensis og studieleder for Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom mindfulness (oppmerksomt nærvær) og mestringsfremmende kommunikasjon på Diakonhjemmet Høgskole.

Tone

Tone Ringdal

Tone Ringdal er sykepleier med videreutdanning i foreldreveiledning, psykisk helsearbeid, veiledning og coaching, og i Livsstyrketrening. Hun har en master i helsefremmende arbeid og skrev masteroppgave om hvilken betydning livsstyrketrening har for livsstyrketreneres egen helse, med spesielt fokus på oppmerksomt nærvær. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener i mottaksteam i Enhet for rus og psykisk helse i Horten kommune og har ansvar for Livsstyrketreningskursene som holdes der. Hun har 20% stilling som høgskolelærer på videreutdanningen i Livsstyrketreningen på Diakonhjemmet høgskole og er også lærer på videreutdanningen i veiledning og coaching på Høgskolen i Sør-Øst-Norge. Der har hun også oppdrag som ekstern sensor i fordypningen i salutogenese på masterstudiet i helsefremmende arbeid.

e

Borghild Aarskog Myhre

Borghild Aarskog Myhre har Idrett Grunnfag og er utdannet Mensendieck-Fysioterapeut. Hun har videreutdanning i Mindfulness, Livsstyrketrening og Familieterapi og Systemisk praksis. Hun har tatt kurs innen Gruppeterapi for personer med psykiske lidelser (IGA), Coaching og NLP, og er sertifisert Fysio-Pilatesinstruktør. Borghild jobber som fagutvikler og veileder i Frisklivssentralen i Klepp Kommune. I denne stillingen holder hun regelmessig kurs i Livsstyrketrening. I tillegg er hun aktiv i Nettverksgruppen for Livsstyrketrenere i regionen Sør-Vest. Hun er høyskolelærer på videreutdanningen i Livsstyrketrening på VID, både i Sandnes og Bergen.

Rull til toppen