Foto: Lars Verket

Videreutdanning i Livsstyrketrening

Har du lyst til å dyktiggjøre deg som veileder for grupper og enkeltpersoner? Vil du utforske sider ved deg selv og finne ut hva som er viktig for deg? Videreutdanning i Livsstyrketrening gir deg en teoretisk forståelse for og trening i oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjons- og veiledningsmetoder.
Videreutdanningen ledes av Heidi A. Zangi, Borghild Aarskog Myhre og May Britt Frøysa Lyngroth
NIC Heidi Zangi 2021 (1)

Heidi A. Zangi

Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Tidligere har hun gjennomført utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese ved Meta-senter i Kristiansand. Hun har ledet flere kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Heidi er professor og programleder for Videreutdanning i Livsstyrketrening på VID vitenskapelige høgskole og jobber i tillegg som seniorforsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.

e

Borghild Aarskog Myhre

Borghild Aarskog Myhre har Idrett Grunnfag og er utdannet Mensendieck-Fysioterapeut. Hun har videreutdanning i Mindfulness, Livsstyrketrening og Familieterapi og Systemisk praksis. Hun har tatt kurs innen Gruppeterapi for personer med psykiske lidelser (IGA), Coaching og NLP, og er sertifisert Fysio-Pilatesinstruktør. Borghild jobber som fagutvikler og veileder i Frisklivssentralen i Klepp Kommune. I denne stillingen holder hun regelmessig kurs i Livsstyrketrening. I tillegg er hun aktiv i Nettverksgruppen for Livsstyrketrenere i regionen Sør-Vest. Hun er høyskolelærer på videreutdanningen i Livsstyrketrening på VID, både i Sandnes og Bergen.

May Britt_farger_kvadrat-min

May Britt Frøysa Lyngroth

May Britt er sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse, livsstyrketrening, master i helsefremmende arbeid og moderne dans ved Laban Centre i London. Hun har erfaring fra sykepleie i akutt medisin og har vært høgskolelektor på bachelorstudiet i sykepleie ved VID. Hunt har holdt flere livsstyrketreningskurs for pasienter ved Diakonhjemmets sykehus og har utviklet og ledet kurs i oppmerksomt nærvær og livsstyrketrening i Norges Blindeforbund. I masteroppgaven utforsket hun synshemmedes erfaringer med oppmerksomt nærvær i møte med stressende situasjoner. May Britt har bodd tre år i Dhaka, hvor hun jobbet med rettferdig handel, og tre år i New York, hvor hun blant annet ble sertifisert instruktør i Moving For Life og Body Mind Dancing. MB arbeider nå som høgskolelektor på videreutdanningen i Livsstyrketrening ved VID

Skroll til toppen