48398696751_b7b461a440_k
Foto: Lars Verket

Om Forum for Livsstyrketrening

Forum for Livsstyrketrening er en interesseforening for livsstyrketrenere. Forumets formål er å:

• Tilrettelegge for at den enkelte kan utvikle sine kunnskaper og ferdigheter som livsstyrketrener
• Bidra til å skape et nettverk av livsstyrketrenere
• Bidra til å spre oppdatert informasjon om Livsstyrketrening

Skroll til toppen