Heidi Zangi juni2020

Heidi A. Zangi

Styreleder
Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Hun har utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese fra Meta-senter i Kristiansand. Heidi er førsteamanuensis og programansvarlig for Videreutdanning i Livsstyrketrening på VID vitenskapelige høgskole og jobber i tillegg som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.
Ingunn Nafstad

Ingunn Tveit Nafstad

Nestleder
Ingunn er utdannet fysioterapeut, veileder, livsstyrketrener og coach, samt en master i helsefremmende arbeid. Hun er nå ansatt som HMS rådgiver i Sykehuspartners HR-avdeling. Hennes tidligere yrkesbakgrunn er fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering, og mange års erfaring med Livsstyrketrening for ulike målgrupper innen arbeidslivet.
Camilla

Camilla Finckenhagen

Styremedlem
Camilla er utdannet fysioterapeut fra Skottland og har en master i idrettsfysioterapi fra NIH. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2018 og holder regelmessig kurs i Livsstyrketrening gjennom jobben på frisklivssenteret, Bærum helse og friskliv i Bærum kommune. I tillegg jobber hun som treningsinstruktør på SATS Bekkestua. I styret er Camilla ansvarlig for nettsiden.
Åsne Gro Sandvik

Åsne Gro Sandvik

Styremedlem
Åsne Gro Sandvik er utdannet sykepleier, med spesialisering innen psykiatri, veiledning og Livsstyrketrening. Jobber nå som koordinator, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og livsstyrketrener ved Frisklivssentralen i Sola, og tilbyr jevnlig kurs i Livsstyrketrening.
Nina Midtbø

Nina Midtbø

Styremedlem
Nina er utdannet sykepleier med etterutdanning innen lunge, mindfullness (MBSR) og ACT ( aksept og forpliktelse terapi) og utdannet Livsstyrketrener i 2010. Jobber på Lærings og Meistringssenteret i Helse Førde og holder regelmessig kurs i Livsstyrketrening
Arne Kristian

Arne Kristian Kolberg

Styremedlem
Gikk Livsstyrketrening 2019-kullet. Er bonde og driver «inn på tunet»,et tilbud hvor vi yter velferdstilbud . Utdannet innen økonomi, ledelse og biologi.
Portrett Katinka Brodin

Katinka Brodin

Varamedlem
Katinka er utdannet i drama og teater, med fokus på fortelling og regi. Hun har 20 års erfaring fra dette feltet, og har etterhvert spesialisert seg på arbeid med ungdom og livsfortelling. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2017 og tok deretter en master i verdibasert ledelse. Her var hun opptatt av hvordan livsstyrketrening kunne øke lederes bevissthet om hvordan deres praksis erfares av den som utsettes for den (praksissensitivitet). Hun jobber som selvstendig næringsdrivende i grenselandet mellom disse ulike fagfeltene.
Rull til toppen