Inger Johanne .jpg

Inger Johanne Lurås

Leder
Livsstyrketrener og instruktør i oppmerksomhetstrening. Inger Johanne har styreerfaring fra tidligere styreverv og ledererfaring fra arbeidslivet. Jobber ved universitetet i Sørøst-Norge.
Heidi Zangi juni2020

Heidi A. Zangi

Nestleder
Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Hun har utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese fra Meta-senter i Kristiansand. Heidi er førsteamanuensis og programansvarlig for Videreutdanning i Livsstyrketrening på VID vitenskapelige høgskole og jobber i tillegg som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.
Ingunn Nafstad

Ingunn Tveit Nafstad

Styremedlem
Ingunn er utdannet fysioterapeut, veileder, livsstyrketrener og coach, samt en master i helsefremmende arbeid. Hun er nå ansatt som HMS rådgiver i Sykehuspartners HR-avdeling. Hennes tidligere yrkesbakgrunn er fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering, og mange års erfaring med Livsstyrketrening for ulike målgrupper innen arbeidslivet.
Camilla

Camilla Finckenhagen

Styremedlem
Camilla er utdannet fysioterapeut fra Skottland og har en master i idrettsfysioterapi fra NIH. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2018 og holder regelmessig kurs i Livsstyrketrening gjennom jobben på frisklivssenteret, Bærum helse og friskliv i Bærum kommune. I tillegg jobber hun som treningsinstruktør på SATS Bekkestua. I styret er Camilla ansvarlig for nettsiden.
Åsne Gro Sandvik

Åsne Gro Sandvik

Styremedlem
Åsne Gro Sandvik er utdannet sykepleier, med spesialisering innen psykiatri, veiledning og Livsstyrketrening. Jobber nå som koordinator, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og livsstyrketrener ved Frisklivssentralen i Sola, og tilbyr jevnlig kurs i Livsstyrketrening.
Marianne Skaar

Marianne Skaar

Styremedlem
Marianne er utdannet førskolelærer,1.avdeling spesialpedagogikk. Hun har videreutdannelse i administrasjon og ledelse, og er utdannet som veileder i Livsstyrketrening. Marianne studerer master i empowerment og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus.
Rull til toppen