NIC Heidi Zangi 2021 (1)

Heidi A. Zangi

Styreleder
Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Hun har utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese fra Meta-senter i Kristiansand. Heidi er professor og programleder for Videreutdanning i Livsstyrketrening på VID vitenskapelige høgskole og jobber i tillegg som seniorforsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus.
Portrett Katinka Brodin

Katinka Brodin

Nestleder
Katinka er utdannet i drama og teater, med fokus på fortelling og regi. Hun har 20 års erfaring fra dette feltet, og har etterhvert spesialisert seg på arbeid med ungdom og livsfortelling. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2017 og tok deretter en master i verdibasert ledelse. Her var hun opptatt av hvordan livsstyrketrening kunne øke lederes bevissthet om hvordan deres praksis erfares av den som utsettes for den (praksissensitivitet). Hun jobber som selvstendig næringsdrivende i grenselandet mellom disse ulike fagfeltene.
Camilla

Camilla Finckenhagen

Styremedlem
Camilla er utdannet fysioterapeut fra Skottland og har en master i idrettsfysioterapi fra NIH. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2018 og holder regelmessig kurs i Livsstyrketrening gjennom jobben på frisklivssenteret, Bærum helse og friskliv i Bærum kommune. I tillegg jobber hun som treningsinstruktør på SATS Bekkestua. I styret er Camilla ansvarlig for nettsiden.
Nina Midtbø

Nina Midtbø

Styremedlem
Nina er utdannet sykepleier med etterutdanning innen lunge, mindfullness (MBSR) og ACT ( aksept og forpliktelse terapi) og utdannet Livsstyrketrener i 2010. Jobber på Lærings og Meistringssenteret i Helse Førde og holder regelmessig kurs i Livsstyrketrening
Picwewture 1

Torunn Forsberg

Styremedlem
Torunn Forsberg er formelt utdannet Livsstyrketrener i 2018. Tidligere innenfor økonomi, organisasjon og ledelse. Hun har valgt å gå inn i styret fordi hun tror at utbredelse av Livsstyrketrening vil gjøre verden til et bedre sted å være. I tillegg ønsker hun å bidra til å skape videre og økt bærekraft i Forum for Livsstyrketrenere, sammen med resten av styret, og dets medlemmer. Forøvrig skriver hun at hun er et helt vanlig menneske.
Pictudsdre 1

Andreas Roeim

Styremedlem
Andreas Roeim er fysioterapeut, formidler og Porsgrunnsboer. Han driver en allmennfysioterapeutisk privatpraksis ved Skjærgården i Langesund, ved siden av utstrakt kursvirksomhet innen helse, selvutvikling og bevegelse. Han benyttes også som praksislærer og veileder for kommende barnevernspedagoger og vernepleiere ved Universitetet i Sørøst-Norge. Andreas gikk livsstyrketrenerutdannelsen i Oslo 2021-22, og arbeider i dag mye med verktøyene fra livsstyrketrening i privat veiledning, i egenarbeide og i fysioterapi. Du kan lese mer om Andreas på www.mestringsbasen.no
Pict2ewure 1

Hilde Solheim Vrangsagen

Styremedlem
Hilde Solheim Vrangsagen er utdannet barnehagelærer, Livsstyrketrener og Gestaltterapeut. Hun har videreutdanning i Sosialpedagogikk, Veiledningspedagogikk, Voksenpedagogikk og Skolefritidspedagogikk. Hilde har inntil nylig vært Daglig leder i Lia barnehage i Kongsvinger. I 2011 var hun så heldig å bli kåret til Årets barnehageleder. Hilde har siden 2006 jobbet med Oppmerksomt nærvær og tilstedeværelse i barnehagen, utvikle kompetanse hos de voksne og legge til rette for stillestund, sanserom yoga og massasje for barn. Det gjelder å bli sin egen gode bestevenn. I det siste har Hilde holdt Livsstyrketreningskurs for personalgruppe. Hilde er kanskje aller mest stolt av at hun har sin egen sjiraff.
Skroll til toppen