Anne Gerd Samuelsen

 • Hovedfag i helsefag (Cand. San.), Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag, 2003.
 • MBSR/MBCT teacher training v/Institute for Mindfulness-Based Approaches, 2013. Les mer om Mindfullness her.
 • Off.godkjent sykepleier v/ Ullevål sykepleierhøgskole,1983 med spesialutdanning innen psykiatri v/Høgskolen i Vestfold,1994 og offentlig helsearbeide/ helsesøster v/Høgskolen i Telemark, 1996.
 • Flere års studier innen personalledelse, organisasjonsutvikling, økonomi, administrasjon og ledelse ved Bedriftsøkonomisk Institutt (Bl), 1987-1991.
 • Juridisk metode og lovverk, Handelshøyskolen BI, 1992.
 • Økonomistyring i offentlig sektor, Handelshøyskolen BI, 1996.
 • Studier innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring v/ Høgskolen i Vestfold, 1997.
 • Studier og kompetanse innen livsstyrketrening – rehabilitering av arbeidstakere med belastningslidelser, for enkeltindivider og grupper v/Høgskolen i Vestfold, 2001.
 • Videreutdanning i Konflikthåndtering – ulike meklingsmetoder på masternivå v/ Diakonhjemmet Høgskole, 2007.
 • Klinisk arbeid med par – videreutdanning v/ Høgskolen i Bergen, 2012.
 • Sertifisert PREP-veileder v/ Modum Bad Samlivssenter. Veileder innen kommunikasjon og samliv,
 • Prosjektledelse v/Høgskolen i Sør-Øst Norge, 2016.
 • Kommunikologistudiet av struktur og dynamikk i Kommunikasjon og Forandring. Advanced level certificate ved Scandinavian Institute of Communication and Change, 2001. Utdannelsen bygger på komparativ forskning basert på Nevro Lingvistisk Programmering (NLP) Les mer om kommunikologi her. www.arbeidsglede.com

  Tlf: 90987677
  E-post: ags@arbeidsglede.com
Skroll til toppen