Åsne Gro Sandvik

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder. Ansatt som koordinator ved Frisklivssentralen i Sola kommune

Tlf: 90593135
E-post: aasne.gro.sandvik@lyse.net

Rull til toppen