Åsne Gro Sandvik

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder. Ansatt som koordinator ved Frisklivssentralen i Sola kommune. Var ferdig utdannet Livsstyrketrener 2016, og har siden holdt flere Kurs i Livsstyrketrening. Tilbyr privat både kurs i Livsstyrketrening og individuell oppfølging.

Tlf: 90593135
E-post: aasne.gro.sandvik@lyse.net

Skroll til toppen