Astrid Melås Sandnes

Jeg jobber med ungdom i samtaletilbudet 13-20.
Vi tilbyr individuelle samtaler, yogakurs og kurset Grenser som skaper,
om valg, grenser og forebygging av seksuelle krenkelser. Samarbeider med
kommunens ulike tilbud og instanser.
Jeg er også diakon i Sandar kirke.

Skroll til toppen