Borghild Aarskog Myhre

Utdannet Mensendieck- fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder, kursholder, instruktør og fagutvikler i Frisklivssentralen i Klepp kommune

Tlf: 95228452
E-post: borghild.aarskog.myhre@hotmail.com

Skroll til toppen