Camilla Finckenhagen

Camilla er utdannet fysioterapeut fra Skottland og har en master i idrettsfysioterapi fra NIH. Hun var ferdig utdannet livsstyrketrener i 2018 og har siden det holdt flere kurs i Livsstyrketrening. Hun jobber på frisklivssenteret, Bærum helse og friskliv i Bærum kommune. I regi av frisklivssenteret holder hun en rekke mestringsfremmende kurs og treninger. Livsstyrketrening er blant kursene Bærum kommune tilbyr fra frisklivssenteret.

Ved siden av jobb som fysioterapeut, jobber Camilla som treningsinstruktør på SATS Bekkestua.

Frisklivssenter i Bærum Kommune

Tlf: 90834708
E-post: camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no

Skroll til toppen