Eldri Steen

Jeg har veilederpraksis mandager, tirsdager og onsdager. Jeg møter både enkeltpersoner og par. Det sentrale i min praksis er at jeg legger forholdene til rette for at den/de som kommer til meg får anledning til å stoppe opp og komme i kontakt både med tanker, følelser og kropp som utgangspunkt for hva som blir innholdet i timene. De helt sentrale verdiene for meg som veileder er å møte den enkelte der hun/ han ER – med tillit til og respekt for at den/de som kommer til meg med sine utfordringer også kommer med løsningene. Jeg slutter aldri å glede meg over hvor mye ressurser vi mennesker har i oss!

Tlf: 41569553
E-post: eldri.steen@gmail.com

Skroll til toppen