Eli Helen Grindstrand

  • Sammensatt bachelor i samfunnsfag: Veiledning, kompetanseutvikling, inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø, forebygging og redusering av sykefravær, kunnskap om avvikergrupper og samfunnets behandling av avvikergrupper.
  • Videreutdanning i helserett: Utredning, tildeling og bortfall av helse-og omsorgstjenester.
  • Videreutdanning i livsstyrketrening: Kompetanse til å møte personer med sammensatte helseutfordringer og til mestring av hverdagen for disse.

Tlf: 99736296
E-post: eli.grindstrand@hotmail.com

Skroll til toppen