Katinka Solli Schøien Brodin

Katinka Brodin har knyttet livsstyrketrening opp mot ledelse og jobbet mye med å bevisstgjøre ledere (på ulikt nivå) på hvordan det kjennes å utsettes for deres lederpraksis. Utdannet forteller og teaterpedagog i bunn. Jobber mye i grenseland mellom kunst og pedagogikk/formidling. Tar enkelttimer og holder kurs.

Tlf: 92051836
E-post: Katinkabrodin@gmail.com

Skroll til toppen