Velkommen til Livsstyrketreningsseminar 2021!

På grunn av Koronasituasjonen har styret besluttet å utsette jubileumsseminaret som var planlagt avholdt i Stavanger mars 2021 til 21. til 23. oktober 2021.

Temaet for seminaret vil som planlagt være: « Følelser som ressurs» Hvordan finne livsstyrke og ressurser gjennom sårbarhet. Hvordan snu vår sårbarhet til styrke og livsglede? Eldri Steen sier « for at vi skal bli kompetente veiledere trenger vi å øke bevisstheten på den sårbarheten hver av oss på ulikt vis bærer på. Å tåle vår egen sårbarhet gjør oss i bedre stand til å tåle andres sårbarhet».
Mer detaljert informasjon om seminaret vil bli sent ut første halvdel av 2021 når vi ser hvordan Koronasituasjonen utvikler seg.

Årsmøtet vil da bli avholdt digitalt innen utgangen av april 2021.

Skroll til toppen