Marianne Liknes

Jobber som ergoterapeut i Ringerike kommune, med bl a Hverdagsrehabilitering. Jobber for å opprette, og få i gang et tilbud på Livsstyrketrening i kommunens regi. Ber derfor interesserte om å ta direkte kontakt med meg for mer opplysninger.

Tlf: 93229197
E-post: marianne_liknes@hotmail.com

Skroll til toppen