Foto: Lars Verket

Velkommen til vår medlemside

Denne medlemsiden er for alle som har gjennomført livsstyrketreningutdanningen og er tenkt som et forum der livsstyrketrenere over hele landet kan knytte kontakt seg i mellom, utveksle erfaringer, gi gjensidig veiledning, få informasjon om kurs og konferanser, få innspill i forhold til relevant faglitteratur og forskning, ha tilgang til, og selv kunne bidra med oppmerksomhetøvelser, fantasireiser, dikt, musikk m.m og andre ideer.  

Skroll til toppen