Nettverksgrupper for livsstyrketrenere

Forum for Livsstyrketrening har er en uttalt målsetting om å bidra til nettverksgrupper for å skape tilhørighet og styrke identiteten for livsstyrketrenere. Etter oppstart av dette arbeidet på seminaret 2020, oppfordrer vi nå til å videreutvikle nettverksgruppene.

Under finner du forslag til inndeling av nettverksgrupper:

 • Oslo  og Akershus
 • Østfold
 • Vestfold og Telemark
 • Buskerud og Innlandet
 • Agder
 • Rogaland  og Vestland
 • Trøndelag og Nordland
 • Troms og Finnmark

Hensikten med nettverksgruppene er:

 • bli kjent på tvers av arbeidssted og utdanningsår for nettverksbygging og erfaringsutveksling
 • gi påfyll og inspirasjon til personlig og faglig videreutvikling som livsstyrketrener
 • gi og motta veiledning med fokus på temaene i Livsstyrketreningsprogrammet
 • praktisere oppmerksomt nærvær

Forslag til praktisk gjennomføring er:

 • Praktisk gjennomføring tilpasses de ulike nettverksgruppenes behov
 • For kontinuitet foreslås 1-2 møter i halvåret digitalt eller ved fysisk møte

Forslag til innhold i et nettverksmøte kan være:

 • Erfaringsutveksling for oppstart, gjennomføring og evaluering av kurs
 • Øvelser i oppmerksomt nærvær
 • Tema fra programmet med veiledningsoppfølging

Kontaktpersonen for de ulike nettverksgruppene vil løpet av høsten kalle inn til oppstartsmøter.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Styret ved Marianne Skaar (marianneleirv@gmail.com ) eller Ingunn Tveit Nafstad (ingunn.nafstad@gamil.com).

Rull til toppen