Nettverksgrupper for livsstyrketrenere

Forum for Livsstyrketrening har er en uttalt målsetting om å bidra til nettverksgrupper for å skape tilhørighet og styrke identiteten for livsstyrketrenere. Etter oppstart av dette arbeidet på seminaret 2020, oppfordrer vi nå til å videreutvikle nettverksgruppene.

Nettverksgrupper med kontaktpersoner:

Hensikten med nettverksgruppene er:

  • bli kjent på tvers av arbeidssted og utdanningsår for nettverksbygging og erfaringsutveksling
  • gi påfyll og inspirasjon til personlig og faglig videreutvikling som livsstyrketrener
  • gi og motta veiledning med fokus på temaene i Livsstyrketreningsprogrammet
  • praktisere oppmerksomt nærvær

Forslag til praktisk gjennomføring er:

  • Praktisk gjennomføring tilpasses de ulike nettverksgruppenes behov
  • For kontinuitet foreslås 1-2 møter i halvåret digitalt eller ved fysisk møte

Forslag til innhold i et nettverksmøte kan være:

  • Erfaringsutveksling for oppstart, gjennomføring og evaluering av kurs
  • Øvelser i oppmerksomt nærvær
  • Tema fra programmet med veiledningsoppfølging

Kontaktpersonen for de ulike nettverksgruppene vil løpet av høsten kalle inn til oppstartsmøter.

Ved ytterligere spørsmål ta kontakt med Styret ved Ingunn Tveit Nafstad (ingunn.nafstad@gmail.com).

Rull til toppen