Oddfrid Nesse

Jeg har arbeidet som sykepleier siden 1989, har videreutdanning innen kreft, organisasjonspsykologi og ledelse. Mangeårig erfaring innen spesialisthelsetjenexxsten. Jobber nå som kreftkoordinator i Bydel Frogner. Er kursveileder i Livsstyrketrening i SALSA—prosjektet.

Tlf: 97514667
E-post: oddfrid.nesse@gmail.com

Skroll til toppen