Tone Ringdal

Jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener ved Mottaksteam, Enhet for rus og psykisk helse, Horten kommune. Leder den tverrfaglige videreutdanningen i Livsstyrketrening sammen med Heidi Zangi, VID Vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Oslo.

Tlf: 92226134
E-post: tone-rin@online.no

Skroll til toppen