Veiledningsvideoer

Livsstyrketrening

Veiledning på tema «Glede» v/ Eldri Steen:

DEL 1

 Oppmerksomt nærvær og medfølelse v/ Tone Ringdal

DEL 2

 Oppmerksomt nærvær og medfølelse v/ Tone Ringdal

DEL 3

 Oppmerksomt nærvær og medfølelse v/ Tone Ringdal

Rull til toppen